383/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce
ikona P
Číslo předpisu 383/2017 Sb.
Částka 134
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 11. 2017
Rozeslán dne 23. 11. 2017
Platnost od 23. 11. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Provádí předpis 283/1993 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti stanovuje výběr, přijímání a čekatelskou praxi právních čekatelů a závěrečnou zkoušku.