3/1989 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády č. 127/1971 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 3/1989 Sb.
Částka 1
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 12. 1988
Rozeslán dne 30. 1. 1989
Platnost od 30. 1. 1989
Účinnost od 1. 2. 1989
Platnost do 22. 11. 1990
Novelizuje předpis 12/1968 Sb.
Zrušen předpisem 367/1990 Sb.