429/2010 Sb. - Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
ikona P
Číslo předpisu 429/2010 Sb.
Částka 148
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 12. 2010
Rozeslán dne 30. 12. 2010
Platnost od 30. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Ruší předpis 462/2008 Sb.
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Novelizován předpisem 67/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 462/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2011.