52/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 52/2018 Sb.
Částka 27
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 3. 2018
Rozeslán dne 4. 4. 2018
Platnost od 4. 4. 2018
Účinnost od 1. 5. 2018
Provádí předpis 2/1969 Sb., 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a

2. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se zrušuje výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 14. listopadu 1950 č. j. 153515/50-IV/1, o zřízení přírodní reservace "Plácky" a výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 29. července 1952 č. 40.540/52-V-VII/5, o zřízení přírodní rezervace "Dolní Vinohrádky".