269/1993 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny
ikona P
Číslo předpisu 269/1993 Sb.
Částka 66
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 10. 1993
Rozeslán dne 1. 11. 1993
Platnost od 1. 11. 1993
Účinnost od 1. 11. 1993
Platnost do 31. 3. 1997
Provádí předpis 551/1991 Sb.
Zrušen předpisem 48/1997 Sb.