246/2017 Sb. - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 246/2017 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 8. 2017
Platnost od 18. 8. 2017
Účinnost od 18. 8. 2017
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 586/1992 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie některá pravidla součinnosti České republiky s Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace a další pravidla týkající se evropských politických stran se sídlem na území České republiky a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky.
Změny dalších zákonů:

  • Změna v §12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §15, §19 a §20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.