294/2006 Sb. - Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného
ikona P
Číslo předpisu 294/2006 Sb.
Částka 92
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 6. 2006
Rozeslán dne 19. 6. 2006
Platnost od 19. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví odchylný postup pro usmrcování jedinců špačka obecného (Sturnus vulgaris), a to z důvodu prevence závažných škod na úrodě révy vinné na vinicích. Účelem usmrcování podle této vyhlášky není snižování početních stavů špačka obecného lovem, ale zvýšení účinnosti střelby jako metody plašení jedinců špačka obecného.
Odchylný postup lze uplatňovat od 15. srpna do 31. října kalendářního roku, pouze ve vymezeném denním období začínajícím po východu slunce a končícím hodinu před západem slunce.
Odchylný postup lze uplatňovat na druhu pozemku vinice a v pásmu o šířce 50 metrů kolem vinice, a to na území vinařské oblasti Morava s výjimkou pozemků nacházejících se na území Národního parku Podyjí.

Účinnost 1.7.2006.