467/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov
ikona P
Číslo předpisu 467/2005 Sb.
Částka 163
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 11. 2005
Rozeslán dne 28. 11. 2005
Platnost od 28. 11. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranné pásmo I. stupně zdroje přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech - Byňov.

  • K ochraně zdroje přírodní minerální vody, který je jímán vrtem HV-7 nacházejícím se na pozemkové parcele č. 1353/1, katastrální území Byňov v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský, se stanoví ochranné pásmo I. stupně, které je současně pásmem fyzické ochrany zdroje.
  • Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje. Je situováno na pozemkové parcele č. 1353/1, katastrální území Byňov a je vymezeno čtvercem o straně 20 m, v jehož středu se nachází vrt HV-7. Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 2880, která je přílohou této vyhlášky.
  • Vymezení ochranného pásma I. stupně zdroje v katastrální mapě a v Základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000 je k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví nebo na Městském úřadě Nové Hrady.

Účinnost 1.1.2006.