212/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 212/2013 Sb.
Částka 86
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 6. 2013
Rozeslán dne 24. 7. 2013
Platnost od 24. 7. 2013
Účinnost od 1. 10. 2013
Novelizuje předpis 29/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §3, §6, §34, §34c, §37a, §41 zákona.
Účinnost změn 1.10.2013.