196/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
ikona P
Číslo předpisu 196/2015 Sb.
Částka 80
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 3. 8. 2015
Rozeslán dne 10. 8. 2015
Platnost od 10. 8. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví způsob regulace cen a postupy pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.