124/1967 Sb. - Vyhláška o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
ikona P
Číslo předpisu 124/1967 Sb.
Částka 46
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 12. 1967
Rozeslán dne 27. 12. 1967
Platnost od 27. 12. 1967
Účinnost od 1. 1. 1968
Platnost do 7. 8. 1996
Novelizuje předpis 102/1964 Sb.
Ruší předpis 115/1958 Ú.l.
Provádí předpis 40/1964 Sb., 101/1964 Sb., 20/1966 Sb.
Novelizován předpisem 149/1988 Sb., 467/1992 Sb.
Zrušen předpisem 221/1996 Sb.