141/2005 Sb. - O poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) - úplné znění zákona č. 29/2000 Sb.
Číslo předpisu 141/2005 Sb.
Částka 51
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 1. 2000
Rozeslán dne 28. 2. 2005
Platnost od 28. 2. 2005
Účinnost od 1. 4. 2005
Úplné znění pr. př. 29/2000 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 95/2005 Sb.