Opatření č.j. 283/81 624/1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
ikona P
Číslo předpisu REG 9810202
Částka 102
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření ministerstva
Přijat dne 30. 11. 1998
Rozeslán dne 14. 12. 1998
Platnost od 14. 12. 1998
Účinnost od 1. 1. 1999
Novelizuje předpis REG 957903