147/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 147/2016 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 4. 2016
Rozeslán dne 17. 5. 2016
Platnost od 17. 5. 2016
Účinnost od 1. 7. 2016
Novelizuje předpis 372/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Změny v ustanoveních:

  • §19 (změny),
  • §70, §71 (rozsáhlé změny),
  • §72 až §75 (změny),
  • §76 „Národní registr zdravotnických pracovníků“ a §77 včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §77a „Národní registr hrazených zdravotních služeb“ včetně nadpisu,
  • §78, §81, §82, §84, §86, §88 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 51 - nové znění,
  • vkládá se nový §88a,
  • §89, §90 (změny),
  • v příloze (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 7. novely.