58/1987 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání
ikona P
Číslo předpisu 58/1987 Sb.
Částka 12
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 6. 1987
Rozeslán dne 29. 6. 1987
Platnost od 29. 6. 1987
Účinnost od 1. 7. 1987
Platnost do 31. 12. 1993
Novelizuje předpis 104/1964 Sb., 182/1968 Sb.
Zrušen předpisem 313/1993 Sb.