83/1976 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu
ikona P
Číslo předpisu 83/1976 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 6. 1976
Účinnost od 1. 10. 1976
Platnost do 30. 6. 1998
Provádí předpis 50/1976 Sb.
Novelizován předpisem 45/1979 Sb., 376/1992 Sb.
Zrušen předpisem 137/1998 Sb.