415/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 415/2021 Sb.
Částka 188
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2021
Rozeslán dne 23. 11. 2021
Platnost od 23. 11. 2021
Účinnost od 1. 12. 2021
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 239/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny §10 a §33 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.