314/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 314/2019 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 10. 2019
Rozeslán dne 28. 11. 2019
Platnost od 28. 11. 2019
Účinnost od 29. 11. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 29.11.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 15, 29 a 34 a ustanovení části třetí, která nabývají účinnosti 29.11.2021.
Novelizuje předpis 289/1995 Sb., 256/2000 Sb., 449/2001 Sb.
Novelizován předpisem 364/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v §6a odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).
  • Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Změny v ustanoveních: - účinnost od 29.11.2021

Čl. V - Přechodné ustanovení