406/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)
ikona P
Číslo předpisu 406/2005 Sb.
Částka 140
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 9. 2005
Rozeslán dne 12. 10. 2005
Platnost od 12. 10. 2005
Účinnost od 1. 11. 2005
Platnost do 12. 4. 2009
Novelizuje předpis 467/2000 Sb.
Zrušen předpisem 93/2009 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád).
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2, §4 až §7.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Uchazeči přihlášení k auditorské zkoušce nebo rozdílové auditorské zkoušce přede dnem účinnosti této vyhlášky ji dokončí podle dosavadních předpisů.

Účinnost změn 1.11.2005.