122/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 122/2012 Sb.
Částka 45
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 3. 2012
Rozeslán dne 11. 4. 2012
Platnost od 11. 4. 2012
Účinnost od 1. 6. 2012
Novelizuje předpis 221/1999 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §8, §31, §38, §55, §59, §67 (změny),
 • §78 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §91, §93, §99 (změny),
 • §145 - nové znění,
 • vkládá se nový §145a "Personální rozkaz" včetně nadpisu,
 • §150 (změny),
 • vkládá se nový §150b,
 • §151, §153 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Řízení ve věcech služebního poměru, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Přestěhoval-li se voják v důležitém zájmu služby v době přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, má nárok na příspěvek při přestěhování podle §78 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Vojákovi, kterému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vznikl nárok na poskytnutí nesníženého platu podle §67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne nesnížený plat podle §67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.6.2012.