207/2013 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 207/2013 Sb.
Částka 83
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 7. 2013
Rozeslán dne 23. 7. 2013
Platnost od 23. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.
Zrušuje se

  1. Vyhláška okresní správní komise Mikulov č. 8.963/1-VII, o zřízení státní přírodní reservace Dunajovické kopce, ze dne 10. května 1946.
  2. Výnos Ministerstva kultury č. 1604/56 A/6, o zřízení státní přírodní rezervace Stará řeka, ze dne 5. března 1956.
  3. Výnos okresního národního výboru v Bruntále č. 457/087, o zřízení chráněného přírodního výtvoru Rešovské vodopády, ze dne 26. dubna 1966.
  4. Vyhláška okresního národního výboru v Bruntále, o zřízení chráněného přírodního výtvoru Rešovské vodopády, ze dne 25. října 1989.
  5. Vyhláška národního výboru města Brna, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor Stránská skála, ze dne 20. dubna 1989.
  6. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 15 732/74, o zřízení státní přírodní rezervace Žofinka, ze dne 16. ledna 1975.
  7. Výnos Ministerstva školství, věd a umění č. 37854/52-V-VII/5, reservace "Kamenice" zřízení, ze dne 10. července 1952.
Účinnost změn 1.8.2013.