466/2004 Sb. - O návykových látkách a o změně některých zákonů - úplné znění zákona č. 167/98 Sb.
Číslo předpisu 466/2004 Sb.
Částka 157
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 6. 1998
Rozeslán dne 31. 7. 2003
Platnost od 31. 7. 2003
Účinnost od 30. 8. 2003
Úplné znění pr. př. 167/1998 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 362/2004 Sb.