105/2022 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
ikona P
Číslo předpisu 105/2022 Sb.
Částka 51
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Národní rozpočtové rady
Přijat dne 14. 4. 2022
Rozeslán dne 29. 4. 2022
Platnost od 29. 4. 2022
Účinnost od 29. 4. 2022
Provádí předpis 23/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Národní rozpočtová rada vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31.12.2021 na úrovni 41,93 % HDP.