102/1996 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
ikona P
Číslo předpisu 102/1996 Sb.
Částka 33
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 3. 1996
Rozeslán dne 29. 4. 1996
Platnost od 29. 4. 1996
Účinnost od 29. 4. 1996
Platnost do 31. 12. 1998
Provádí předpis 289/1995 Sb.
Novelizován předpisem 191/1997 Sb.
Zrušen předpisem 219/1998 Sb.