1/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 1/2009 Sb.
Částka 1
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 12. 2008
Rozeslán dne 1. 1. 2009
Platnost od 1. 1. 2009
Účinnost od 1. 1. 2009
Novelizuje předpis 338/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • v §9 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
  • v §9 odst. 1 písm. r) se slova "anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení," zrušují.
  • na konci textu §12 se doplňují slova " , s výjimkou pozemků uvedených v §5 odst. 1".

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle §9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009.
  2. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle §9 odst. 1 písm. r) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012.

Účinnost změn 1.1.2009.