463/2001 Sb. - Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů
ikona P
Číslo předpisu 463/2001 Sb.
Částka 171
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 11. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 25. 4. 2004
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Zrušen předpisem 273/2004 Sb.