288/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
ikona P
Číslo předpisu 288/2003 Sb.
Částka 97
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 8. 2003
Rozeslán dne 4. 9. 2003
Platnost od 4. 9. 2003
Účinnost od 4. 9. 2003
Platnost do 31. 8. 2015
Ruší předpis 261/1997 Sb., 185/1998 Sb.
Provádí předpis 65/1965 Sb., 272/1996 Sb.
Zrušen předpisem 180/2015 Sb.