343/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví
ikona P
Číslo předpisu 343/1992 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 29. 4. 1992
Rozeslán dne 30. 6. 1992
Platnost od 30. 6. 1992
Účinnost od 1. 9. 1992
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 97/1974 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.