189/2013 Sb. - Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
ikona P
Číslo předpisu 189/2013 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 6. 2013
Rozeslán dne 4. 7. 2013
Platnost od 4. 7. 2013
Účinnost od 15. 7. 2013
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 222/2014 Sb., 86/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví podmínky ochrany dřevin a povolování jejich kácení.
ČÁST DRUHÁ
Změna ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde se §8 zrušuje.

Účinnost 15.7.2013.