447/2004 Sb. - Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
ikona P
Číslo předpisu 447/2004 Sb.
Částka 149
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 7. 2004
Rozeslán dne 30. 7. 2004
Platnost od 30. 7. 2004
Účinnost od 1. 8. 2004
Platnost do 31. 7. 2012
Ruší předpis 52/2002 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Zrušen předpisem 260/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.
Zrušuje se vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.
Účinnost 1.8.2004.