109/2001 Sb. - O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - úplné znění zákona č. 50/76 Sb.
Číslo předpisu 109/2001 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 27. 4. 1976
Rozeslán dne 19. 2. 2001
Platnost od 19. 2. 2001
Účinnost od 19. 2. 2001
Platnost do 30. 6. 2006
Úplné znění pr. př. 50/1976 Sb.
Zrušen předpisem 183/2006 Sb.