109/2010 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 109/2010 Sb.
Částka 39
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 4. 2010
Rozeslán dne 19. 4. 2010
Platnost od 19. 4. 2010
Účinnost od 1. 6. 2010
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Rečkov a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní památka Rečkov.
  2. Předmětem ochrany jsou slatinné a bezkolencové louky a přirozené mokřadní olšiny tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně populací popelivky sibiřské (Ligularia sibirica) a vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana). Předmětem ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Rečkov a které se nacházejí na území Národní přírodní památky Rečkov.

Účinnost 1.6.2010.