368/2013 Sb. - Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1.1.2014
ikona P
Číslo předpisu 368/2013 Sb.
Částka 144
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ČÚZK
Přijat dne 15. 11. 2013
Rozeslán dne 25. 11. 2013
Platnost od 25. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 359/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
Sdělením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014.
Katastrální pracoviště katastrálních úřadů uvedená v čl. I Sdělení vznikla dnem 1. ledna 2004.

Účinnost 1.1.2014.