48/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 48/2016 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 1. 2016
Rozeslán dne 5. 2. 2016
Platnost od 5. 2. 2016
Účinnost od 20. 2. 2016
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 47 (změny),
  • §2, §3, §5, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje,
  • §6a (změny),
  • vkládají se nové §6b a §6c,
  • §12, §14, §18, §21, §27 (změny),
  • skupinový nadpis nad §39 zní: "Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně",
  • vkládá se nový §39a,
  • §40 - nové znění,
  • §41, §45, §52, §53, §57 (změny),
  • vkládá se nový §60a „Užívání osobního přepravníku“ včetně nadpisu,
  • §79, §81, §83, §84, §86, §87a (změny),
  • vkládají se nové §87b a §87c,
  • §90, §92, §102, §118a, §119, §123, §123d, §123f, §124 (změny),
  • vkládají se nové §124a „Vybírání kauce“ až §124c „Zajištění vozidla“ včetně nadpisů,
  • §125a se zrušuje,
  • §125c (rozsáhlé změny),
  • §137 (změny),
  • v příloze zákona (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 - nové znění,
  • vkládá se nový §8a,
  • §9, §27 (změny),
  • vkládá se nový §29a,
  • §30, §38, §39, §43, §46 až §48, §51, §52a až §52c, §53, §54, §56 (změny).

Čl. IV - Přechodné ustanovení

 • Změna v §86 písm. d) bodě 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.