372/1991 Sb. - Oznámení o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v ČSR
ikona P
Číslo předpisu 372/1991 Sb.
Částka 71
Druh předpisu oznámení
Druh předpisu (podrobně) oznámení ministerstva
Přijat dne 19. 8. 1991
Rozeslán dne 20. 9. 1991
Platnost od 20. 9. 1991
Účinnost od 20. 9. 1991
Provádí předpis 65/1965 Sb.