529/2002 Sb. - Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu veřejných datových sítí
ikona P
Číslo předpisu 529/2002 Sb.
Částka 182
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého telekomunikačního úřadu
Přijat dne 4. 12. 2002
Rozeslán dne 18. 12. 2002
Platnost od 18. 12. 2002
Účinnost od 2. 1. 2003
Provádí předpis 151/2000 Sb.
Novelizován předpisem 96/2003 Sb.