365/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 365/2021 Sb.
Částka 162
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 9. 2021
Rozeslán dne 8. 10. 2021
Platnost od 8. 10. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Novelizuje předpis 13/1997 Sb., 361/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.