504/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
ikona P
Číslo předpisu 504/2002 Sb.
Částka 174
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 11. 2002
Rozeslán dne 5. 12. 2002
Platnost od 5. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem 476/2003 Sb., 548/2004 Sb., 400/2005 Sb., 471/2008 Sb., 471/2013 Sb., 294/2014 Sb., 324/2015 Sb., 443/2023 Sb.