445/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
ikona P
Číslo předpisu 445/2001 Sb.
Částka 167
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 31. 12. 2002
Ruší předpis 448/2000 Sb.
Provádí předpis 119/1992 Sb.
Zrušen předpisem 569/2002 Sb.