127/1971 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
ikona P
Číslo předpisu 127/1971 Sb.
Částka 33
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 11. 1971
Rozeslán dne 24. 11. 1971
Platnost od 24. 11. 1971
Účinnost od 24. 11. 1971
Platnost do 22. 11. 1990
Novelizuje předpis 12/1968 Sb.
Zrušen předpisem 367/1990 Sb.