663/2004 Sb. - Sdělení, kterým se uveřejňuje podle §117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.10.2004
ikona P
Číslo předpisu 663/2004 Sb.
Částka 226
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2004
Rozeslán dne 29. 12. 2004
Platnost od 29. 12. 2004
Účinnost od 13. 1. 2005
Provádí předpis 50/1976 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Ministerstva pro místní rozvoj uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004.

Účinnost 13.1.2005.