370/2001 Sb. - Vyhláška o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
ikona P
Číslo předpisu 370/2001 Sb.
Částka 140
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 10. 2001
Rozeslán dne 24. 10. 2001
Platnost od 24. 10. 2001
Účinnost od 24. 10. 2001
Provádí předpis 164/2001 Sb.