59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
ikona P
Číslo předpisu 59/2015 Sb.
Částka 28
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 3. 2015
Rozeslán dne 2. 4. 2015
Platnost od 2. 4. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Novelizován předpisem 282/2015 Sb., 346/2016 Sb., 427/2016 Sb., 175/2017 Sb., 328/2017 Sb., 305/2018 Sb., 192/2019 Sb., 322/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Předmět úpravy
Nařízení vlády stanoví

  1. výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,
  2. druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,
  3. výši zvláštního příplatku podle jednotlivých druhů služebních činností.