274/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 274/2017 Sb.
Částka 95
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 8. 2017
Rozeslán dne 28. 8. 2017
Platnost od 28. 8. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 383/2009 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2 (změny),
  • v nadpisu části třetí (nad §23) se za slovo "finančních" vkládají slova "a vybraných",
  • vkládá se nový §23a „Obecně k předávání vybraných údajů“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8,
  • vkládá se nový §24a „Termíny předávání vybraných údajů“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9.

Čl. II - Přechodná ustanovení