322/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
ikona P
Číslo předpisu 322/2006 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2006
Rozeslán dne 30. 6. 2006
Platnost od 30. 6. 2006
Účinnost od 30. 6. 2006
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 36/1967 Sb.
Zrušen předpisem 254/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Změny:

  • v §17 zákona se doplňuje odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1.

Účinnost změn 30.6.2006.