48/2012 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
ikona P
Číslo předpisu 48/2012 Sb.
Částka 18
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 2. 2012
Rozeslán dne 15. 2. 2012
Platnost od 15. 2. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Provádí předpis 456/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Seznam těchto územních pracovišť je uveden v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2013.