96/1963 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství
ikona P
Číslo předpisu 96/1963 Sb.
Částka 54
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 12. 1963
Rozeslán dne 14. 12. 1963
Platnost od 14. 12. 1963
Účinnost od 1. 4. 1964
Provádí předpis 95/1963 Sb.