479/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci
ikona P
Číslo předpisu 479/2002 Sb.
Částka 166
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 1. 11. 2002
Rozeslán dne 20. 11. 2002
Platnost od 20. 11. 2002
Účinnost od 20. 11. 2002
Platnost do 6. 5. 2013
Provádí předpis 285/2002 Sb.
Zrušen předpisem 115/2013 Sb.