123/2014 Sb. - Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
ikona P
Číslo předpisu 123/2014 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 6. 2014
Rozeslán dne 9. 7. 2014
Platnost od 9. 7. 2014
Účinnost od 9. 7. 2014
Platnost do 3. 9. 2015
Ruší předpis 174/1992 Sb.
Provádí předpis 61/1988 Sb.
Zrušen předpisem 206/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Předmět úpravy

  1. Tato vyhláška upravuje
    1. bezpečnostní a technické požadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné skladování a používání, a to ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií a
    2. vymezení ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí v ohlášení o provádění ohňostroje.
       
  2. Tato vyhláška se vztahuje na zacházení, skladování a používání pyrotechnických výrobků kategorie 4, T2 a P2 s výjimkou výrobků uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky, a pyrotechnických výrobků zařazených do třídy IV a podtřídy T2, s výjimkou výrobků uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky, a pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty (dále jen "pyrotechnické výrobky považované za výbušné předměty").
  3. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§5 - Přechodné ustanovení
§6 - Zrušovací ustanovení