368/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
ikona P
Číslo předpisu 368/2020 Sb.
Částka 149
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 31. 8. 2020
Rozeslán dne 10. 9. 2020
Platnost od 10. 9. 2020
Účinnost od 10. 9. 2020
Provádí předpis 183/2006 Sb.
Anotace

Schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky.

Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 17. srpna 2020 č. 833 schválila Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky.